equipment & maintenance
solids handling
communicatie, proces- en arbeidsveiligheid
corrosiepreventie, materialen
cursusoverzicht NL en B
onderzoek en advies
technische oplossingen
programme des cours
en Francais
inschrijven cursus, seminar
technische cases
aan/afmelden
nieuwsbrief
contact /
meer informatie
annulerings-
voorwaarden


MULTIDISCIPLINAIR NETWERK VOOR PROCESOPTIMALISATIE EN KENNISOVERDRACHT

Technotrans, Institute for Technology Transfer is een onafhankelijk advies- en kennisinstituut voor de industrie. Al sinds 1992 richten wij ons op het optimaliseren van techische processen, bedrijfszekerheid van procesequipment en vakgerichte competenties.

Met ons in de loop der jaren sterk ontwikkelde en multidisciplinaire kennisnetwerk bieden wij een scala aan technische oplossingen en kennisproducten voor:

- de handling en processing van droge bulkproducten
- corrosiebeheersing en materiaalkeuze
-
procesverstoringen

Bedrijfszekerheid en competenties kunnen niet los van elkaar worden gezien. Verstoringen in processen ontstaan meestal door een combinatie van complexiteit en een tekort aan (theoretische) kennis. Door onze oplossing van een technisch knelpunt te verpakken in een onafhankelijk advies én een kennisproduct wordt de continuïteit van twee kanten geborgd.

Markten
Basischemie;  (Fijn)chemie; food; feed; farmacie; metaal en energiesector; grondstoffen; afvalverwerking.

Technische oplossingen voor solids handling en processing
Het gedrag van poeders, korrels en granulaten (zoals stromingsgedrag en mengbaarheid) is sterk afhankelijk van kenmerken als grootte, stortgewicht, vochtgehalte, vorm, hardheid en cohesiviteit van de deeltjes. Deze eigenschappen maken dat het gedrag van droge bulkmaterialen veel complexer is dan vloeistoffen. Droge stoffen kunnen zich om tal van redenen tijdens behandeling of het productieproces volkomen onverwacht anders gaan gedragen. Vaak ontbreekt het dan aan ervaring of deskundigheid om de problemen adequaat het hoofd te bieden. Er wordt dan volstaan met een snelle ad-hoc oplossing, zonder de kern van het probleem aan te pakken. Het gevolg is dat de storing blijft terugkeren en het rendement van de installatie afneemt. Met de inzet van onafhankelijke stortgoeddeskundigen, biedt Technotrans een multidisciplinair programma dat naar behoefte varieert van oorzaakanalyse tot advies, imple- mentatie en opleiding. Lees verder.

 

Maatwerk in kennisoverdracht
Onze brede praktijkervaring in de ontwikkeling van probleemoplossingen en toepassingen op het gebied van stortgoed, corrosiebeheersing, materialen en equipment biedt natuurlijk een uitstekende basis voor onafhankelijke kennisoverdracht. Ons theore-tisch opleidingsprogramma is daarom van hoogstaand niveau en zeer praktijkgericht. De trainingen van een tot twee dagen kunnen incompa-ny worden verzorgd en desgewenst afgestemd op uw werkpraktijk. Daarbij dienen de vraagstukken en knelpunten uit uw eigen proces als casus en wordt de output van de training geoptimaliseerd. Naast in-company cursussen worden ook cursussen met open inschrijving geor-ganiseerd. Deze vinden meerdere keren per jaar plaats op locaties in Nederland en Vlaanderen. In nevenstaande kolom treft u een overzicht van cursussen. Daarin kunt u een keuze maken en de cursusdatum + locatie opvragen. Op dezelfde wijze kunt u informatie aanvragen voor in-company training.

 

 

 

 

Bijblijven op uw vakgebied? Meld u hier aan voor onze electronische nieuwsbrief